www.PoemsAbout.com

     Home | Contact Us

Poems By Poet RIC S. BASTASA  10/1/2014 5:20:21 PM
Search For Poems & Poets:
POEMS ABOUT
 angel
 beautiful
 daughter
 death
 friend
 girl
 greed
 hero
 home
 hope
 kiss
 life
 lonely
 loss
 lost
 love
 memory
 money
 music
 nature
 night
 power
 rain
 school
 sleep
 soldier
 summer
 sun
 war
 

 

 
  Best Poems From
  RIC S. BASTASA
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2050 2060 2070 2080 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2120 2130 2140 2150 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4050

next page >>

 
   
 

  8397.     

Katie Price: her advice

If you want to stay
in the business
then you've got to be
a bit shrewd,

haven't you?

(i wonder
if she meant
poetry as a form
of business
too)
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  8398.     

katingala sa usa ka suban-on

Lahi ang ilang suba dinhi
Morag banig naglukotlukot.
Lahi ang ilang mga ginamos-
Kamaong molangoy sa suba.

Lahi ang ilang pagpanikma dinhi
Kay puston man sa puti nga panyo.
Lahi ang ilang kasilyas dinhi
Kay tagoan man pag-ayo ang tae.

Sa atoa, ang sikma alang
Sa mga hulmigas. Gutom sila.
Ang mga tae para sa atong
Mga gasuroysuroy nga baktin
Gutom usab sila. Ang suba dili
Magsaba. Hadlok sila sa mga
Tingog sa pusil. Ang atong
Mga isda dili asgad. Dili
Laog sa asin. Lahi sila dinhi

Sa ilang lungsod. Halab sila.
Gamayng sipyat nako, bunal
sa kuptanan sa silhig. Singka.
Sagpa. Sa ato, pagkahilom

Sa mga kahoy sa bukid.
Walay kamot nga managpa.
Walay mga aso sa sigarilyo
Ug ispirito sa bino
Nga mopatay diay og tawo.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  8399.     

KATRINI

do you remember how we competed for a painting contest
in high school?
i was always looking at you for inspiration,
you were so beautiful
i got near you to make a scent
of your black silky hair
you were looking at me too
perhaps my black curly hair
complimented yours,
we were drawing something what our parents
did not tell us
it was too late for us to know
their love
was theirs not ours to follow

the year comes talking to me
my very own beautiful sister

how could i have loved you?

nature's foolishness played
a prank on me again,
but no, i didn't mind, my heart
knows how to love anew
it has its own feet to walk me
away and start loving for some
exciting beginnings.................
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  8400.     

kay ang tanan lumalabay lang

Kalimti ang kasuko. Kalimti
ang kahiubos. Kalimti
ang kasakit nga imong nadawat
ug imo usab nahatag.

Mobuhagay ang ulan sa tubig.
Mogukod kini sa mga suba
paingon sa dagat ug hangtod mohunong
ang ginukdanay.

Usahay madungog mo ang awit
gikan sa layong bungtod. Ganahan ka
maminaw, apan dili kaayo tin-aw.
Dili ka kasabot. Kinsa ba kanang miawit?
Kang kinsa ba kanang tingog?

Moabot ang mga bata, magpaila nga sila
Imong mga apo sa tuhod. Hawiran nila
ang imong kamot nga natikig
sa baga nga kubal, nangunot.

Magpabilin sa imong panumdoman
ang mga ngalan sa dagkong suba. Kangilgig
sa ilang kadako. Apan wa ka mahadlok.
Way kutas ang dagan, dagan, dagan
hangtod ang tanan malimtan. Makita mo
ang mga bukid. Lahi na sila. Nangausab
ang ilang dagway. Motindog ka sa lapyahan.
Wala ka nay mailhan sa iyang mga tunob.
Kalimti ang tanan. Ang tanan
lumalabay lamang. Ang mga amang
atubang sa laing mga amang.
Magpahiyom, mangidhat.
 
RIC S. BASTASA
   
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2050 2060 2070 2080 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2120 2130 2140 2150 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4050

next page >>

 

 
BEST POEMS:  (Click on a topic to list and read the poems)
 angel poems
 
beautiful poems
 
death poems
 
friend poems
 girl poems
 
home poems
 
hope poems
 
kiss poems
 life poems
 
loss poems
 
love poems
 
music poems
 nature poems
 
rain poems
 
school poems
 
sex poems
 soldier poems
 
summer poems
 
sun poems
 
war poems
 
(c) Poems are the property of their respective owners.
All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge.. 
Contact Us | About Us | Copyright notice | Privacy statement

Poems By Poet RIC S. BASTASA