www.PoemsAbout.com

     Home | Contact Us

Poems By Poet RIC S. BASTASA  9/1/2015 3:15:24 PM
Search For Poems & Poets:
POEMS ABOUT
 angel
 beautiful
 daughter
 death
 friend
 girl
 greed
 hero
 home
 hope
 kiss
 life
 lonely
 loss
 lost
 love
 memory
 money
 music
 nature
 night
 power
 rain
 school
 sleep
 soldier
 summer
 sun
 war
 

 

 
  Best Poems From
  RIC S. BASTASA
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2250 2260 2270 2280 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2320 2330 2340 2350 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4165

next page >>

 
   
 

  9197.     

Kon Unsa Ang Panganod Sa Adlaw

Baliwala sa adlaw ang panganod
Busa ang panganod nakighinabi

Sa hangin. Gitayhop kini padulong
Sa bukid. Giabog kini paingon sa
Dagat ug mga suba. Sa kaguol

Sa panganod, nakigdula siya
Sa bukid, sa suba ug dagat. Wala
Damha, nanamkon siya ug

Nanganak og ulan. Nagpista
Ang bukid sa pagbukhad sa kabulakan,
Sa pagpamunga sa kakahoyan,

Ug ang dagat ug suba nagpadaghanay
Sa ilang mga isda ug suwaki.Nagmahay
Ang panganod sa iyang gidangatan.

Nag-inusara sa gabii ug nakighinabi
Sa takdol nga bulan nga nanglingla
Ang kahayag kay anggid-anggid ra

Sa adlaw nga iyang gimahal.
Naburos ang panganod ug nanganak
Ug daghang mga bitoon. Pagkaugma

Nagpalutawlutaw siya sa atubangan s
Sa gihigugmang Adlaw.Wala na
Sa kaugalingon. Walay kalibotan

Kon asa siya paingon. Gianod-anod
Sa pagtamay sa hangin. Baliewala lang
Sa iyang gihigugmang Adlaw.

Intawon pagkasakit sa nahitabo
Sa panganod. Nahisama siya kanako.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9198.     

Konban Wa...

the evening
with you
has not started
yet

konban wa
Hajimemashite.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9199.     

Kontento

kontento
nga tigulang
diha sa puti
nga mga balas
sa baybayon
nanampiling

makita
sa mga nanglabay
nga mga tunob
nga wala
siya ambata
og siya usab
wala mangambat

usa ka isla
sa tunga sa isla
walay tingog
walay kabalaka

wala siyay
labot kon mobaha
ang mga oras
dugay na kini
ug kanunay

sukad-sukad
wala gayod
siya malumos
sa kalaay
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9200.     

Kota Kinabalu, Foodcourt

excited to hear
a young woman speaking
my language
as i was ordering
a roasted duck
and fried rice
beyond me a view of the
harbor facing
the manukan island

she says she is from Pagadian
and she is asking me if
i need a massage
 
RIC S. BASTASA
   
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2250 2260 2270 2280 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2320 2330 2340 2350 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4165

next page >>

 

 
BEST POEMS:  (Click on a topic to list and read the poems)
 angel poems
 
beautiful poems
 
death poems
 
friend poems
 girl poems
 
home poems
 
hope poems
 
kiss poems
 life poems
 
loss poems
 
love poems
 
music poems
 nature poems
 
rain poems
 
school poems
 
sex poems
 soldier poems
 
summer poems
 
sun poems
 
war poems
 
(c) Poems are the property of their respective owners.
All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge.. 
Contact Us | About Us | Copyright notice | Privacy statement

Poems By Poet RIC S. BASTASA