www.PoemsAbout.com

     Home | Contact Us

Poems By Poet RIC S. BASTASA  5/30/2016 7:11:20 PM
Search For Poems & Poets:
POEMS ABOUT
 angel
 beautiful
 daughter
 death
 friend
 girl
 greed
 hero
 home
 hope
 kiss
 life
 lonely
 loss
 lost
 love
 memory
 money
 music
 nature
 night
 power
 rain
 school
 sleep
 soldier
 summer
 sun
 war
 

 

 
RIC S. BASTASA   Best Poems From
  RIC S. BASTASA
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2320 2330 2340 2350 2360 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2390 2400 2410 2420 2430 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4398

next page >>

 
   
 

  9505.     

Kahinangop

ang kahinangop usahay magtudlo
kanato kon unsa ang besobeso
sa una pa lang kana
apan sa kadugay sa panahon
sa paglabay niini sa kalit morag

kagahapon lamang sa atong kabatan-on
unya sa imong pagmata
makita mo sugod ang kunot nga
mitapot sa imong agtang ug dayon

mahinumdm ka sa kahinangop
ug karon moabot sila
kadtong imong mga minahal
gikan sa America, Canada, Japan
Singapore, Dubai
(siempre nangita ug kwarta
sa kalisud sa panahon karon)

ug sa tumang kahinangop
mogakos ka, mohilak, mokatawa,
mogakos pag-usab, mopiyong sa
imong mga mata, morag anaa ka
galutaw sa panganod, sa walay

katingala, nakat-on ka sa mga
kinaiya sa usa ka kahinangop
hugot nga bakos sa gugma
hugot ug mas hugot pa tungod
kay bisan sa kalayo ug sa kapait

nangabot nga buhi ang imong
mga hinigugma: mga anak, mga apo,
ug mga hulagway sa imong bana.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9506.     

Kaiserschmarrn

Uncle Gomolka
says that this dessert
of shredded pancake
and stewed fruit
was invented for
Emperor Franz Joseph

i almost
forgot to
drink water

he says in Vienna
only frogs
drink water

funny duh!
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9507.     

Kalibang Sayo Sa Buntag

Morag mogawas na gayod
Kagawson na
Midagan ka paingon
Sa lugar diin nimo
Kini siya ihulog

Pag-abot gihubo nimo
Ang imong gisuot
Milingkod ka
Mipiyong sa imong
Mga mata
Mitakilid mipatunga
Mihawid sa kilid
Mipiyong pag-usab
Miagulo sa kalami
Lamog ang kasakit
Gamay morag maingon
Ingon ang imong
Pagbati sa dihang
Migawas na silang
Tanan. Nakaingon ka
Og hay kahayahay!

Nalibang ka lang
Sa imong nakaon
Nga santol, pinya
Og kinilaw nga bolinaw.

Nabasa nimo ang
Usa ka sinulat sa usa
Ka banggiitan nga
Amerkano nga kining
Klaseng panghitabo
Diha sa imong sampot
Og sa imong pantawan
Usa ka dakong kalipay
Sama sa paghimugso
Sa usa ka himsog nga
Balak. Busa paglipay.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9508.     

Kalimti Ang Tanan Kay Lumalabay Lamang

Kalimti ang kasuko. Kalimti ang kahiubos.
Kalimti ang kasakit nga imong nadawat.
Kalimti ang kasakit nga imong nahatag.

Mobuhagay ang mga ulan sa tubig
Magsigi kini ug gukod sa mga suba
Paingon sa dagat ug hangtod mahuman
Ang ginukdanay. Kalimtan na dayon ang tanan.

Usahay madungog mo ang awit gikan sa layong bungtod.
Ganahan ka maminaw, apan dili kaayo klaro.
Dili ka kasabot. Kinsa ba kanang miawit?
Kang kinsa ba kanang tingog?

Moabot ang mga bata, magpaila nga sila
Imong mga apo sa tuhod
Hawiran nila ang imong kamot nga
Natikig sa baga nga kubal ug daghan nga konot.

Magpabilin sa imong panumduman ang mga ngalan sa dagkong suba.
Pagkangilngig sa ilang kadako. Apan wa ka mahadlok.
Nagsigi ug dagan, dagan, dagan, hangtod ang tanan malimtan.
Makita mo ang mga bukid. Lahi na sila. Nangausob ang ilang dagway.
Motindog ka sa lapyahan. Wala ka nay mailhan sa iyang mga tunob.

Kalimti ang tanan. Ang tanan lumalabay lamang.
Ang mga amang atubang sa laing mga amang. Magpahiyom, mangidhat.
 
RIC S. BASTASA
   
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2320 2330 2340 2350 2360 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2390 2400 2410 2420 2430 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4398

next page >>

 

 
BEST POEMS:  (Click on a topic to list and read the poems)
 angel poems
 
beautiful poems
 
death poems
 
friend poems
 girl poems
 
home poems
 
hope poems
 
kiss poems
 life poems
 
loss poems
 
love poems
 
music poems
 nature poems
 
rain poems
 
school poems
 
sex poems
 soldier poems
 
summer poems
 
sun poems
 
war poems
 
(c) Poems are the property of their respective owners.
All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge.. 
Contact Us | About Us | Copyright notice | Privacy statement

Poems By Poet RIC S. BASTASA