www.PoemsAbout.com

     Home | Contact Us

Poems By Poet RIC S. BASTASA  7/24/2014 11:42:36 AM
Search For Poems & Poets:
POEMS ABOUT
 angel
 beautiful
 daughter
 death
 friend
 girl
 greed
 hero
 home
 hope
 kiss
 life
 lonely
 loss
 lost
 love
 memory
 money
 music
 nature
 night
 power
 rain
 school
 sleep
 soldier
 summer
 sun
 war
 

 

 
  Best Poems From
  RIC S. BASTASA
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2370 2380 2390 2400 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2440 2450 2460 2470 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4010

next page >>

 
   
 

  9677.     

pagkamalinawon gyod unta sa dagat

Pagkalinaw sa baybayon
Pagkahapsay pagkahilom

Morag nanay nako nga walay kibo
Nanudlay sa iyang buhok
Naglantaw sa unahan
Naglingkod sa gamay nga bangko
Sa among payag

Sa unahan adunay
Dako nga balay
Pula ang gate nga puthaw
Adunay amahan
Nga dako og lawas
Hubo ang ibabaw
Nagdala og silhig nga tukog
Gadali morag adunay gigukod
Gitawag ang iyang anak
Nga gwapito nakigdula
Sa akong manghod
Sa among nataran

Nalisang ang bata
Gibunalan og silhig
Ang iyang tiil
Nidagan pauli sa ilaha

Sayang
Pagkamalinawon gayod unta
Sa dagat sa sayo
Sa kabuntagon
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9678.     

pagsalop sa adlaw sa katipunan

Gihakop ni Dante ang larawan sa pagsalop sa adlaw
Diri sa among gamay nga lungsod. Unsa ba
Ang iyang buot ipasabot- ang adlaw iya mang'
Gibutang sa tumoy sa guba nga pantalan?
Dili man unta siya kabalong manigarilyo apan
Ang pagsalop sa adlaw sa Katipunan nahimo namang
Usa ka tumoy sa posporo nga hapit na nga mapalong.
Nahuman na ang pagdilaab. Hapon na gyod diay.
Mitaob ang dagat. Mikusog ang hangin. Mitaligsik.
Midalugdog ug mikilat dapit sa kalubihan.
Ug sa kahadlok sa mga panganod, nanago sila
Didto sa likod sa tampi. Giusikan ko. Wala nako
Makita ang pagdilaab sa gugma niining dapita.
Ang akong naabtan mao lamang ang kagubot
Sa mga balod ug ang dayong pagkamatay
Sa adlaw. Dali-dali ang paglubong niini,
Wala gani'y pag-novena, wala'y pagpangadye.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9679.     

pahimangno alang kanato

Ang unsang parte sa lawas nga dili kuno gamiton
Sa kadugayan sumala sa balaod sa evolution, kini mawala.
Sama sa isda nga milayas sa dagat, nahimo kining tabili.
Ug kadtong mga langgam nga misalom sa dagat, nahimo kining mga pagi.
Ug kadtong mga lumot nga naghandom nga mokiaykiay, nahimong ulod.
Kadtong mga lapu-lapu nga nangambisyon nga makalupad, nawad-an
Sa himbis, gituboan sa mga pako, ug nakalupad sa mga panganod.
Ug busa kita kunong mga tao, maglakaw gayod, kay basin mawala ang atong mga Tiil. Dili magtinapolan ug magsigig sakay o pabug-at sa uban. Kay basin mahimo Kitang mga yugo sa kabaw, o dili ba maupok ang atong mga tiil
Ug mahimong puro sampot na lang. Labaw sa tanan, dili kita
Mag-undang ug hunahuna kay basin ang atong utok. Mokubol ug mahimong
Mga bato daplin sa suba nga labyanan na lamang sa mga tubig ug lingkoran,
Id-iranan na lang sa mga lubot sa mga walay kasilyas.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  9680.     

paigot

paigot sa baraha
sama usab sa
imong gustong
mahitabo
sa ato kunohay
nga panagkita

laing ngalan
gamiton
butang og picture
nga dili imo
komentaryo
nga morag
giganahan ka
sa iyang isulti

ganahan pod ko
anang paigot
usahay

sud sa kwarto
palongon ang
suga pulihan
og gamayng
sented nga kandila

dayon maghubo
ka hinay hinay
ipabilin ang
panting nipis
og gamay
kaayo

mosayaw kas
akong atubangan
maghaploy
haploy kanimo
ang kahayag sa
bulan

hangtod wala ka
nay sapot

og ako sa akong
kakapoy
nan nahikatulog
nga naghagok

mas hamis ang
mga paa ni
mariana didto
sa puerto galera

mas maayo siyang
mopaigot
sa iyang igot-igot

di jud ko
maghisgot
nga wala magsilbi
ang imong paigot kay
sapyot kag
sampot
 
RIC S. BASTASA
   
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2370 2380 2390 2400 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2440 2450 2460 2470 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4010

next page >>

 

 
BEST POEMS:  (Click on a topic to list and read the poems)
 angel poems
 
beautiful poems
 
death poems
 
friend poems
 girl poems
 
home poems
 
hope poems
 
kiss poems
 life poems
 
loss poems
 
love poems
 
music poems
 nature poems
 
rain poems
 
school poems
 
sex poems
 soldier poems
 
summer poems
 
sun poems
 
war poems
 
(c) Poems are the property of their respective owners.
All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge.. 
Contact Us | About Us | Copyright notice | Privacy statement

Poems By Poet RIC S. BASTASA