www.PoemsAbout.com

     Home | Contact Us

Poems By Poet RIC S. BASTASA  10/31/2014 1:30:50 PM
Search For Poems & Poets:
POEMS ABOUT
• angel
• beautiful
• daughter
• death
• friend
• girl
• greed
• hero
• home
• hope
• kiss
• life
• lonely
• loss
• lost
• love
• memory
• money
• music
• nature
• night
• power
• rain
• school
• sleep
• soldier
• summer
• sun
• war
 

 

 
  Best Poems From
  RIC S. BASTASA
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2650 2660 2670 2680 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2720 2730 2740 2750 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4053

next page >>

 
   
 

  10797.     

Sa dihang akong gikalibang ang balak

Naghinuktuk
Nag-atubang sa
Concrete wall
Walay specific
Nga gihunahuna
Kay kada
Buntag baya
Ako malibang

Miutong
Tubol baya
Ang unang
Gikalibang
Hapit magisi
Ang akong
Anus

Misunod ang
Medyo tubigon
Igit agi
Siguro sa
Hinog nga
Kapayas
Nga akong
Nakaon kagabii

Ug nahuman
Ang tanan
Apan sa dili
Pa iflush
Ako usab
Gireview ug
Tan-aw

Walay mais
Wa baya koy
Nakaon nga
Mais gahapon

Humay baya
Ang among
Kinaon

Walay luha
Sa akong igit
Apan yuna Pa

Adunay pula nga
gakumpol
Sa akong tubol

Dugo?
Wa man koy
Nakaon nga
Dugo

Dugo gayod
Aduna gayod diay
Dugo ang
Gikalibang ko
Nga balak.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  10798.     

sa gabii

Ayaw kahadlok. Ang tingog sa linti
Tingog kana ni Tatay. Ang hagunos sa hangin
Tambag ka na ni Nanay. Ang kilat
Kihat kana ni Ibyang.

Katulog lang. Ayaw kabalaka kay niining

Nasod sa kalayo, ikaw ang tubig.
Sa imong balay sila mga anino
Lamang. Manglabay lang sila.
Ikaw ang tinood nga lawas.
Ug magpabilin ka.

Kon makakita ka og
Sigbin nga nagtuwad sa imong salog,
Ayaw kahadlok. Ikaw kana nga gisulaya’g
Lumping sa kahayag sa bulan
Ia imong bintana diin
Daghang lumot.

Basa ang siradora. Ayaw kahadlok
singot lang kana ug mga higala mo sila.
Tinuloan sa imong atop nga buslot.
Miulan na. Nagsugod na
Og tulo. Ayaw kahadlok
Nga ikaw mabasa. Miyukbo lang nimo
Ang langit. Gihatdan ka lamang
Sa daghang linya sa imong
Mga balak karong gabhiona.

Ug anaa na pod ang mga baki,
Pamatia. Nagsugod na og pangharana.
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  10799.     

sa gamay pa ako

Sa gamay pa ako gipakuyog ko nimo
Aron manginhas sa bukana, didto

Diin nagtagbo ang suba ug dagat, didto
Diin nangamang ang mga kinason,

Ang balat, ang mga gagmayng kasag,
Ug mga kugita. Ako nga dili pa kaayo

Suheto sa atong panginabuhi isip inahan
ug anak, sa imong pagpangita’g sud-an

Sa atong panihapon, nagkadam-ag-
Dam-ag taw’n ko sa danlog nga mga bato

Ug mga lumot. Nisyagit ko sa kasakit
Sa dihang natunok ko sa tuyom nga saag.

Gipaihi ko nimo ug imong gihidhiran
Ang akong lapa-lapa, duha na ang imong

Gipas-an sa akong katapolan- basket
sa atubangan, ako sa imong likoran.

Dihang ngitngit na, aduna na kita’y
Sud-an sa atong panihapon. Gihayagan

Sa lampara, naglugit kita sa mga unod
Ginamit ang alpirel samtang namati kita

Og drama kabahin sa mga sirena. Karon
Nga dako na ko, ikaw na ang gapandol-

Pandol sa atong nataran, sa atong karaan
Nga kusina. Labaw na sa lampara

Ang kahayag sa atong talad-kan-anan.
Dili ko ikaw biyaan, nay. Ako usab andam na

Pag-agak nimo sa imong paghinumdom
Sa atong panginhas dihang ako gamay pa.


- RIC S. BASTASA
 
RIC S. BASTASA
   
 

   
   
 

  10800.     

sa hingtundan nga kuno akong gimahal

Sa tiilan sa taas nga bangaw
Anaa ang sulbad sa atong kamingaw.

Sa habog nga bung-aw
Pangitaa ang tungaw.

Gaksa ang iro nga maayong moaw-aw
Dayon sakay sa tambok nga kabaw.

Didto ta magkita sa Davao.
Himamata ang akong kataw.

Sublion ta ang atong mga laraw-
Supaon ang mais, apil na ang pakaw.

Dili ko matukib ang akong kamingaw.
Ang akong kaulag dili na kini tiaw-tiaw.

Kanus-a ba kita magkita sa isla sa Talicod?
Katol na baya kaayo ang akong likod.

Kalimti ako ayaw, pangitaon ko ang katagbaw
Dia ko gapaabot tapad sa plato nga bahaw.
 
RIC S. BASTASA
   
 
 
<< prev. page

Page: 1 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2650 2660 2670 2680 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2720 2730 2740 2750 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4053

next page >>

 

 
BEST POEMS:  (Click on a topic to list and read the poems)
• angel poems
• 
beautiful poems
• 
death poems
• 
friend poems
• girl poems
• 
home poems
• 
hope poems
• 
kiss poems
• life poems
• 
loss poems
• 
love poems
• 
music poems
• nature poems
• 
rain poems
• 
school poems
• 
sex poems
• soldier poems
• 
summer poems
• 
sun poems
• 
war poems
 
(c) Poems are the property of their respective owners.
All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge.. 
Contact Us | About Us | Copyright notice | Privacy statement

Poems By Poet RIC S. BASTASA